Instytut Nowych Technologii - nowe technologie, konferencje, projekty & eventy
      szukaj nas na

Newsletter

Nowe technologie w biznesie

Instytut jest organizatorem dorocznego konkursu dla Firm w zakresie innowacji i nowych technologii "Lider Nowoczesnych Technologii 2014"

Konferencje i warsztaty

Instytut realizuje cykliczne konferencje z tematyki: Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, Elektronicznego Urzedu czy Biznesu i Nauki. Ponadto organizuje warsztaty i szkolenia, wiecej >>>

Projekty Unijne i biznesowe

Instytut jest realizatorem licznych projektow unijnych, jak rowniez biznesowych,
m.in. FIClub Klub Inwestora Zagranicznego.

Study Tours & Events

Organizujemy wyjazdy studyjne do Brukseli w ramach Sustainable Energy Week (marzec), Open Days (Europejski Tydzien Regionow I Miast - pazdziernik) oraz Restructuring Forum (grudzien).

Granty na innowacje społeczne w wysokości nawet do 100 000 zł

Projekt „Inkubacja innowacji społecznych w obszarze kształcenia ustawicznego osób dorosłych” realizowany jest w okresie od 1 sierpnia 2016 roku do 31 lipca 2019 roku przez Stowarzyszenie Instytut Nowych Technologii.

CELEM GŁÓWNYM projektu jest zwiększenie wykorzystania innowacji społecznych w temacie kształcenia ustawicznego osób dorosłych (18-64 lata). Cel ten zostanie osiągnięty dzięki inkubacji, rozwinięciu i przetestowaniu 60 zalążkowych pomysłów zgłoszonych przez innowatorów z całej Polski. Dodatkowo, zostaną podjęte działania upowszechniające i włączające minimum
6 przetestowanych innowacji do polityki i praktyki.

KOGO ZAPRASZAMY?

1. Osoby fizyczne lub instytucje, które mają pomysł na innowacyjne narzędzie/metodę/rozwiązanie
w zakresie kształcenia ustawicznego i które otrzymają środki na rozwój swojej innowacji (tak zwani GRANTOBIORCY – INNOWATORZY SPOŁECZNI).

2. Osoby fizyczne lub instytucje, które otrzymają nowe rozwiązania, metody działania, narzędzia
i które je przetestują oraz będą upowszechniać (tak zwani UŻYTKOWNICY INNOWACJI).

Zapraszamy podmioty prywatne lub publiczne z różnych środowisk z całej Polski, jak też osoby fizyczne bez względu na płeć i wiek, w tym m.in.:

  • organizacje pozarządowe zajmujące się edukacją osób dorosłych (NGO),
  • przedsiębiorstwa,
  • instytucje szkoleniowe oferujące usługi edukacyjne,
  • instytucje publiczne zajmujące się obszarem kształcenia ustawicznego,
  • publiczne i niepubliczne uczelnie akademickie, wyższe szkoły zawodowe,
  • osoby prywatne i grupy nieformalne, w tym osoby zajmujące się kształceniem ustawicznym – edukatorzy, trenerzy, itp.

CO OFERUJEMY?

  • Udzielenie grantów w wysokości maksymalnie do 100 000 zł.
  • Wsparcie Grantobiorców w procesie wypracowywania i przygotowania innowacji.
  • Upowszechnienie oraz podjęcie działań w zakresie włączenia innowacji do polityki i praktyki.

KIEDY?

Nabór Grantobiorców do projektu będzie się odbywał w trzech edycjach. Terminy naboru będą podawane do publicznej wiadomości minimum 10 dni roboczych przed rozpoczęciem rekrutacji do danej edycji naboru.W projekcie planowany jest nabór 60 grantobiorców, średnio 20 podmiotów w każdej edycji.

KONTAKT:

tel. 603 811 156
innowacje@newtechlodz.com

Więcej informacji: www.inkubatorinnowacji.com

Data: 2016-08-30
Senior NewTech
EPM
9 newtechorg
10 cyber violence1
11 EEoS
3 logo tak
4 graf
7 Olimpiada
8 Konkurs INT
1 Akademia Seniora
5 Punkt Konsultacyjny
6 You Must