Instytut Nowych Technologii - nowe technologie, konferencje, projekty & eventy
      szukaj nas na

Newsletter

Nowe technologie w biznesie

Instytut jest organizatorem dorocznego konkursu dla Firm w zakresie innowacji i nowych technologii "Lider Nowoczesnych Technologii 2014"

Konferencje i warsztaty

Instytut realizuje cykliczne konferencje z tematyki: Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, Elektronicznego Urzedu czy Biznesu i Nauki. Ponadto organizuje warsztaty i szkolenia, wiecej >>>

Projekty Unijne i biznesowe

Instytut jest realizatorem licznych projektow unijnych, jak rowniez biznesowych,
m.in. FIClub Klub Inwestora Zagranicznego.

Study Tours & Events

Organizujemy wyjazdy studyjne do Brukseli w ramach Sustainable Energy Week (marzec), Open Days (Europejski Tydzien Regionow I Miast - pazdziernik) oraz Restructuring Forum (grudzien).

Konkurs na zdjęcie promujące mobilność "Time to move"!

Zapraszamy do uczestnictwa w konkursie organizowanym przez Regionalny Punkt Informacyjny Eurodesk Łódź! Działanie jest realizowane w związku z trwającą przez cały październik kampanią Time to Move, organizowaną przez sieć Eurodesk – przy wsparciu programu Erasmus+.

Czekamy na zdjęcia promujące mobilność (podróże, praca, studia, wolontariat za granicą).

Każde zdjęcie wraz z opisem powinno zostać przesłane na adres:lodz@eurodesk.pl do 16 października 2016. Następnie 17 października wszystkie przesłane do Organizatora zdjęcia zostaną umieszczone na profilu społecznościowym Facebook Organizatora.

Od 17 do 23 października każde zdjęcie będzie miało możliwość zbierania like’ów. 3 najpopularniejsze prace zostaną nagrodzone zestawami Eurodeskowych gadżetów.

Szczegółowy regulamin uczestnictwa znajduje się poniżej.

Jednocześnie zachęcamy do włączenia się w pozostałe działania na terenie kraju i Europy przygotowane w ramach kampanii Time to Move.

Regulamin konkursu fotograficznego „Time to Move”


§ 1. Postanowienia ogólne


1.    Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Instytut Nowych Technologii z siedzibą w Łodzi będący Regionalnym Punktem Informacyjnym Eurodesk Łódź, ul. Sienkiewicza 55, 90-009, zwany dalej „Organizatorem”.
2.    Konkurs trwa od 10 października do 21 października 2016, rozstrzygnięcie zaplanowano na 25 października 2016, informacje o wynikach konkursu zostaną umieszczone profilu społecznościowym Organizatora - https://www.facebook.com/newtechlodz/.
3.    Konkurs skierowany jest do osób młodych uczestniczących w mobilnościach  zwanych dalej “Uczestnikami”.


§ 2. Warunki udziału w konkursie


1.    Przedmiotem konkursu jest wykonanie zdjęcia promującego mobilność (podróże, praca, studia, wolontariat za granicą) wraz z jednym zdaniem opisującym zdjęcie oraz imieniem i nazwiskiem uczestnika.
2.    Zdjęcia musi być własnością Uczestnika, jednak wyraża on zgodę na jego upublicznienie.
3.    Zdjęcia musi być pracą własną, autorską.
4.    Każdy Uczestnik może zgłosić maksymalnie 1 zdjęcie do konkursu.
5.     Każde zdjęcie wraz z jego opisem biorące udział w Konkursie musi zostać przesłane na adres lodz@eurodesk.pl do 16 października 2016. Następnie 17 października wszystkie przesłane do Organizatora zdjęcia zostaną umieszczone na profilu społecznościowym Facebook Organizatora. Od 17 do 23 października każde zdjęcie będzie miało możliwość zbierania like’ów.
6.    Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.


§ 3. Zasady wyboru zdjęcia


1.    Zdjęcia zostaną ocenione na podstawie otrzymanych like’ów na profilu Facebook Organizatora. 3 zdjęcia z największą  liczbą like’ów otrzymają zestawy gadżetów Eurodesk.
2.    Nagrody będzie można odebrać osobiście w siedzibie Organizatora od 26 października.

Poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie uczestnik wyraża zgodę na:
1.    wzięcie udziału w Konkursie na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie,
2.    przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych uczestnika zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2015. poz. 2135 z późn. zm.) jednocześnie przyjmując do wiadomości, że:
a) administratorem jego danych osobowych jest Stowarzyszenie Instytut Nowych Technologii z siedzibą w Łodzi, ul. Sienkiewicza 55, 90-009
b) jego dane zbierane są w celu: organizacji konkursu na zdjęcie promujące mobilność.
c) odbiorcą jego danych osobowych będzie Eurodesk Polska z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 43.
d) ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
e) podanie jego danych osobowych jest dobrowolne jednakże brak ich podania uniemożliwia jego udział w Konkursie.
3.     opublikowanie przez Organizatora oraz Koordynator projektu na łamach stron internetowych, portali społecznościowych imienia i nazwiska uczestnika.


§ 4.  Informacje dodatkowe


1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.
2. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu.
3. Wszelkie informacje dotyczące Konkursu można uzyskać u Organizatora: Agnieszki Urbaniak lub Magdaleny Senator, pod numerem telefonu 42 632 27 20 lub pod adresem e-mail: lodz@eurodesk.eu.
4. Regulamin znajduje się na stronie internetowej Organizatora www.newtechlodz.com

Data: 2016-10-10
Senior NewTech
EPM
9 newtechorg
10 cyber violence1
11 EEoS
3 logo tak
4 graf
7 Olimpiada
8 Konkurs INT
1 Akademia Seniora
5 Punkt Konsultacyjny
6 You Must