Instytut Nowych Technologii - nowe technologie, konferencje, projekty & eventy
      szukaj nas na

Newsletter

Nowe technologie w biznesie

Instytut jest organizatorem dorocznego konkursu dla Firm w zakresie innowacji i nowych technologii "Lider Nowoczesnych Technologii 2014"

Konferencje i warsztaty

Instytut realizuje cykliczne konferencje z tematyki: Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, Elektronicznego Urzedu czy Biznesu i Nauki. Ponadto organizuje warsztaty i szkolenia, wiecej >>>

Projekty Unijne i biznesowe

Instytut jest realizatorem licznych projektow unijnych, jak rowniez biznesowych,
m.in. FIClub Klub Inwestora Zagranicznego.

Study Tours & Events

Organizujemy wyjazdy studyjne do Brukseli w ramach Sustainable Energy Week (marzec), Open Days (Europejski Tydzien Regionow I Miast - pazdziernik) oraz Restructuring Forum (grudzien).

INT realizatorem projektu „Partnerstwo na rzecz Gwarancji dla młodzieży w województwie łódzkim”!

Informujemy, że  projekt „Partnerstwo na rzecz Gwarancji dla młodzieży w województwie łódzkim” przygotowany przez Instytut Nowych Technologii został wybrany do dofinansowania. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich potrzeb do rynku pracy

Celem głównym projektu jest wypracowanie w ramach powołanego Partnerstwa zestawu rekomendacji dla Instytucji Rynku Pracy, które pozwolą pozytywnie wpłynąć na możliwość dotarcia do jak najszerszej liczby osób z grupy docelowej Osi I PO WER, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, w szczególności niepracujących, nieuczestniczących w kształceniu i szkoleniu (tj. osób z kategorii NEET) i niezarejestrowanych w PUP oraz na możliwość formułowania kryteriów w konkursach na aktywizację powyższej grupy docelowej.

Dofinansowanie projektu z UE: 241 429,55 zł
 
 
W związku z realizacją projektu w okresie od września do listopada 2016 roku będą odbywały się spotkania konsultacyjne we wszystkich powiatach województwa łódzkiego. Pozwolą one na wypracowanie najlepszych rekomendacji, dostosowanych do potrzeb Instytucji Rynku Pracy.
 
Spotkania odbędą się w następujących powiatach:
bełchatowskim
brzezińskim
kutnowskim
łaskim
łęczyckim
łowickim
łódzkim wschodnim
opoczyńskim
pabianickim
pajęczańskim
piotrkowskim/Piotrków Trybunalski
poddębickim
radomszczańskim
rawskim
sieradzkim
skierniewickim/Skierniewice
tomaszowskim
wieluńskim
wieruszowskim
zduńskowolskim
zgierskim i Miasto Łódź
 
Szczegóły spotkań dostępne są w biurze projektu:
Instytut Nowych Technologii 
ul.  Sienkiewicza 55, 90-009 Łódź
tel. + 42 632 27 20, fax. +42 631 11 14 
int@newtechlodz.com
 
 
naglowek-kolor-pomniejszony.jpg 
Data: 2016-06-29
Senior NewTech
EPM
9 newtechorg
10 cyber violence1
11 EEoS
3 logo tak
4 graf
7 Olimpiada
8 Konkurs INT
1 Akademia Seniora
5 Punkt Konsultacyjny
6 You Must