Instytut Nowych Technologii - nowe technologie, konferencje, projekty & eventy
      szukaj nas na

Newsletter

Nowe technologie w biznesie

Instytut jest organizatorem dorocznego konkursu dla Firm w zakresie innowacji i nowych technologii "Lider Nowoczesnych Technologii 2014"

Konferencje i warsztaty

Instytut realizuje cykliczne konferencje z tematyki: Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, Elektronicznego Urzedu czy Biznesu i Nauki. Ponadto organizuje warsztaty i szkolenia, wiecej >>>

Projekty Unijne i biznesowe

Instytut jest realizatorem licznych projektow unijnych, jak rowniez biznesowych,
m.in. FIClub Klub Inwestora Zagranicznego.

Study Tours & Events

Organizujemy wyjazdy studyjne do Brukseli w ramach Sustainable Energy Week (marzec), Open Days (Europejski Tydzien Regionow I Miast - pazdziernik) oraz Restructuring Forum (grudzien).

Konkurs na stworzenie aplikacji mobilnej

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie, w którym nagrodą jest kurs Anrdoid w Macedonii.

Masz pomysł na aplikację mobilną?

Lubisz podróżować i zdobywać nowe umiejętności?

Masz trochę wolnego czasu pomiędzy 20 czerwca  a 14 lipca?

Jeśli na większość z tych pytań, Twoja odpowiedź brzmi tak - to zapraszamy Cię do udziału w konkursie! Nagrodą jest kurs Android w Macedonii, na który przyjadą uczestnicy z Austrii, Bułgarii, Ghany, Hiszpanii, Hong Kongu, Macedonii, Polski,  Senegalu, Singapuru oraz Włoch.

Co możesz zyskać?

- nowe umiejętności biznesowe,  z zakresu programowania oraz języka angielskiego

- możliwość poznania rówieśników z każdego zakątka świata

- możliwość odkrycia Macedonii

Więcej informacji na:

Stronach: Myouth.eu oraz Newtechlodz.com

Facebooku:  https://www.facebook.com/mobileyouth/,  https://www.facebook.com/Instytut-Nowych-Technologii-202487553096412

 

Regulamin

 

REGULAMIN Konkursu na stworzenie aplikacji mobilnej

„MYouth - Mobilność, Młodzież, Możliwości, Wspólnota, Technologia, Pomoc"

 

 

§ 1. Postanowienia ogólne

1.    Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Instytut Nowych Technologii z siedzibą w Łodzi, ul. Sienkiewicza 55, 90-009, zwany dalej „Organizatorem".

2.    Koordynatorem projektu jest MladiInfo z siedzibą w Macedonii, Str. Trifun Hadzijanev 7/5-1, 1000 Skopje, zwany dalej „Koordynatorem projektu", który odpowiedzialny w konkursie jest za zorganizowanie kurs Android w Macedonii w terminie 20.06.2016 - 14.07.2016, gali i konkurs European Summit Awarad w Graz w terminie 30 listopad - 3 grudzień 2016 oraz konkursu Word Summit Youth Award we współpracy z International Center for New Media z siedzibą w Austrii, Leopoldskronstrasse 30, A-5020 Salzburg.

3.    Konkurs jest elementem projektu Mobilność, Młodzież, Możliwości, Wspólnota, Technologia, Pomoc" i obejmuje wykonanie aplikacji mobilnej, zwany dalej "Konkursem".

4.    Konkurs trwa od 10 maja do 31 maja 2016, rozstrzygnięcie zaplanowano na 3 czerwca 2016, informacje o wynikach konkursu zostaną umieszczone na stronie Organizatora.

5.    Konkurs skierowany jest do osób młodych, do ukończenia 30. roku życia, zwanych dalej "Uczestnikami".

§ 2. Warunki udziału w konkursie

1.    Przedmiotem konkursu jest stworzenie aplikacji mobilnej.

2.    Aplikacja musi nawiązywać do jednej z wybranych kategorii umieszczonych na stronie http://eu-youthaward.org/content/categories-2016.

3.    Aplikacja musi zostać stworzona dla systemu Android.

4.    Uczestnik Konkursu musi być pełnoletni, jednak urodzony po 1 stycznia 1986.

5.    Projekt aplikacji jest własnością Uczestnika, jednak wyraża on zgodę na jego upublicznienie.

6.    Projekt aplikacji musi być pracą własną, autorską.

7.    Projekt aplikacji musi być ukończony lub w wersji beta.

8.    Projekty aplikacji można zgłaszać indywidualnie lub jako zespół. Osoby indywidualne traktowane będą jak zespół.

9.    Nie ma ograniczeń co do liczby zgłaszanych aplikacji.

10.  Każda aplikacja powinna zostać przesłana przez Uczestnika jako plik instalacyjny (jeśli możliwe jest jej uruchomienie) lub jako kod źródłowy (jeśli stan aplikacji nie umożliwia jej uruchomienia)  z dołączeniem założeń projektu, dokładnych danych autora/autorów aplikacji: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, data urodzenia.  Każdy Uczestnik Konkursu jest również zobowiązany do wypełnienia i przesłania formularza zgłoszeniowego na stronie http://myouth.eu/local-mobile-camp/. Termin przyjmowania aplikacji mija 31 maja 2016.

11. Każdą aplikację należy przesyłać jako oddzielne zgłoszenie.

12. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

13.  Aplikacja, która była wysyłana w poprzednich edycjach European Youth Award lub World Summit Youth Award nie może brać udziału w Konkursie.

14. Aplikacja może zostać utworzona w dowolnym języku, jednak formularz zgłoszeniowy musi być wypełniony w języku angielskim.

15. Aplikacja może zostać umieszczona na Google Play, jednak nie jest to obowiązkowe.

§ 3. Zasady wyboru aplikacji mobilnej

1.    Aplikacje zostaną ocenione przede wszystkim pod kątem:

A Nawiązania do jednej z wyżej wymienionych kategorii (§2, ust. 2).

B Jakości wykonania

C Innowacyjność

D Wyglądu (jeżeli jest możliwe uruchomienie aplikacji)

2.    Decyzje Kapituły Konkursu mają charakter ostateczny i nie ma od niej odwołania.

3.    Dwa najlepsze zespoły otrzymają nagrodę w postaci wyjazdu do Macedonii na kurs Android, na który wybiorą jednego Uczestnika z zespołu, dla pozostałych  Uczestników Konkursu przewidziano nagrody rzeczowe.

4.     Ilość przyznanych nagród  rzeczowych zostanie uzależniona od jakości nadesłanych prac.

5.    Aplikacja może zostać odrzucona jeżeli:

a)    Zostały podane fałszywe dane autorów aplikacji

b)    Wystąpiły zakłócenia w otworzeniu aplikacji, co uniemożliwiło jej ocenę

c)    Autorzy nie mają praw autorskich do aplikacji

d)    Narusza prawa człowieka

 

§ 4. Warunki udziału w kursie Android organizowanym przez Koordynatora projektu

1.    Każdy z dwóch zwycięskich zespołów wybierze jednego Uczestnika z danego zespołu, który będzie brał udział w kursie Android w Macedonii organizowanym przez Koordynatora projektu.

2.    Uczestnik biorący udział w kursie Android w Macedonii musi posiadać wiedzę, umiejętności z zakresu:

- programowania obiektowego

- obsługi baz danych

- programowania w Javie

- obsługi systemów Android

- wykonywania graficznego interfejsu użytkownika

- języka angielskiego na poziomie umożliwiającym komunikację

3.    Dodatkowym atutem będzie umiejętność programowania w C++, C#, HTML5, CSS, nie jest to jednak wymagane.

4.    Uczestnik biorący udział w kursie Android w Macedonii  musi być dyspozycyjny w okresie od 20.06.2016 do 14.07.2016.

5.    Wszystkie koszty (podróży, zakwaterowania, wyżywienia, uczestnictwa w kursie Android) pokrywane są przez Koordynatora projektu z programu Erasmus+, koszty ubezpieczenia zostaną pokryte przez Organizatora.

6.    Uczestnik biorący udział w kursie Android w Macedonii  pokrywa koszty podróży do miejsca docelowego oraz powrotu. Uczestnik otrzyma od Koordynatora projektu zwrot kosztów podróży do kwoty 275 EURO zgodnie z podanym przelicznikiem walut http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm na dany miesiąc, w którym został zakupiony bilet, w terminie do 10 dni od daty zakończenia kursu., jeśli przedstawi dokumenty potwierdzające odbycie podróży wymienione w punkcie 11 tego paragrafu.

7.    Uczestnik biorący udział w kursie Android w Macedonii  w ciągu 5 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu zobowiązany jest do zakupu biletów lotniczych oraz przesłania skanu dokumentu potwierdzającego zakup biletów podróżnych na kurs Android w Macedonii oraz  z powrotem na adres projekty@newtechlodz.com

8.    W przypadku rezygnacji wybranego Uczestnika ze zwycięskiej drużyny z uczestnictwa w kursie Android w Macedonii, poniesione przez niego koszty nie są mu zwracane.

9.    W przypadku rezygnacji wybranego Uczestnika ze zwycięskiej drużyny z uczestnictwa w kursie Android w Macedonii, zespół wybiera innego Uczestnika, który będzie uczestniczył w kursie Android w Macedonii na zasadach określonym w tym regulaminie. Jeśli zespół jest jednoosobowy, do uczestnictwa w kursie Android w Macedonii wybierany jest kolejny zespół z listy, który wybiera Uczestnika, który będzie uczestniczył w kursie Android w Macedonii na zasadach określonym w tym regulaminie.

10. Uczestnik biorący udział w kursie Android w Macedonii  jest zobowiązany uczestniczyć w kursie Android w Macedonii w pełnym zakresie godzinowym w terminie od 20.06.2016 do 14.07.2016.

11. Uczestnik biorący udział w kursie Android w Macedonii  jest zobowiązany niezwłocznie (do 3 dni od przybycia na kurs Android w Macedonii) przekazać  Koordynatorowi projektu dokumenty potwierdzające przebycie podróży, tj. bilety lotnicze, karty pokładowe, bilety transportu miejskiego itp.

12. Niedostarczenie Koordynatorowi projektu w terminie dokumentów potwierdzających odbycie podróży powoduje brak zwrotu kosztów podróży dla Uczestnika biorącego udział w kursie Android w Macedonii.

13. Komisja Konkursu może zmienić kategorię aplikacji, jeśli uzna to za stosowne.

 

§ 5. Warunki udziału w European Youth Award i Word Summit Youth Award

1.    Po ukończeniu aplikacji na kursie Android w Macedonii, z dwóch zespołów zostanie wybrany jeden, który zobowiązany jest do wybrania Uczestnika, który będzie brał udział  w gali European Youth Award w Graz, w Austrii, na przełomie listopada i grudnia (30 listopad - 3 grudzień 2016). Nie musi to być ta sama osoba, która uczestniczyła w kursie Android w Macedonii, jeśli zespół nie jest jednoosobowy.

2.    Wybrany Uczestnik  musi być pełnoletni, jednak urodzony po 1 stycznia 1986.

3.    Wybrany przez zespół Uczestnik jest zobowiązany do uczestniczenia w gali European Summit Award w Graz w Austrii w na przełomie listopada i grudnia (30 listopad - 3 grudzień 2016), przedstawienia aplikacji, pokrycia kosztów dotarcia na miejsce docelowe oraz powrotu. Uczestnik otrzyma od Koordynatora projektu zwrot kosztów podróży do kwoty 275 Euro zgodnie z podanym przelicznikiem walut http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm na dany miesiąc, w którym został zakupiony bilet, w terminie 10 dni od daty zakończenia wydarzenia., jeśli przedstawi dokumenty potwierdzające odbycie podróży wymienione w punkcie 7 tego paragrafu.

4.    Wszystkie koszty (podróży, zakwaterowania, wyżywienia, uczestnictwa w gali European Summit Award) pokrywane są przez Koordynatora projektu z programu Erasmus+, koszty ubezpieczenia zostaną pokryte przez Organizatora.

5.    Uczestnik biorący udział w gali European Summit Award w ciągu 5 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu European Summit Award, o których będzie poinformowany mailowo, zobowiązany jest do zakupu biletów lotniczych oraz przesłania skanu dokumentu potwierdzającego zakup biletów podróżnych na galę European Summit Award oraz  z powrotem na adres projekty@newtechlodz.com

6.    Aplikacja, która zostanie wytypowana do European Youth Award musi zostać zarejestrowana przez Uczestnika na stronie http://register.icnmdb.at/EYA/2016/#page-apply zgodnie z instrukcją podaną w zakładce „Contest rules" do 15 lipca 2016.

7.    Uczestnik biorący udział w Gali European Summit Award jest zobowiązany niezwłocznie (do 3 dni od przybycia na Galę European Summit Award) przekazać  Koordynatorowi projektu dokumenty potwierdzające przebycie podróży, tj. bilety lotnicze, karty pokładowe, bilety transportu miejskiego itp.

8.    Niedostarczenie w terminie dokumentów potwierdzających odbycie podróży powoduje brak zwrotu kosztów dla Uczestnika  biorącego udział w gali European Summit Award.

9.    Równocześnie  z wytypowaniem aplikacji do uczestnictwa w konkursie European Summit Award, jest ona wytypowana do uczestnictwa w konkursie Word Summit Youth Award.

10. Jeśli zespół chce uczestniczyć w Word Summit Youth Award, musi zarejestrować aplikację na stronie http://register.icnmdb.at/YouthawardOpen/2016/ zgodnie z instrukcją podaną w zakładce „Contest rules" do 15 lipca 2016. Nie jest to jednak obowiązkowe.

11. Komisja European Summit Award lub Word Summit Youth Award może zmienić kategorię aplikacji, jeśli uzna to za stosowne.

12. Komisja European Summit Award wybierze 3 zwycięzców na każdą  kategorię.

13. Komisja Word Summit Youth Award  wybierze 3 zwycięzców na każdą kategorię.

14. Gala Word Summit Youth Award odbędzie się w Abu Dhabi w lutym 2017. Komisja Word Summit Youth Award  pokryje koszty związane z podróżą zwycięzców.

Poprzez rejestrację lub zgłoszenie udziału w Konkursie uczestnik wyraża zgodę na:

15. wzięcie udziału w Konkursie na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie,

16. przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych uczestnika zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2015. poz. 2135 z późn. zm.) jednocześnie przyjmując do wiadomości, że:

a) administratorem jego danych osobowych jest Stowarzyszenie Instytut Nowych Technologii z siedzibą w Łodzi, ul. Sienkiewicza 55, 90-009

b) jego dane zbierane są w celu: organizacji konkursu na aplikację mobilną, organizacji kursu Android w Macedonii, organizacji gali European Youth Award w Graz oraz gali Word Summit Youth Award, upowszechnienia rezultatów projektu, monitoringu projektu, sprawozdawczości w projekcie.

c) odbiorcą jego danych osobowych będzie MladiInfo z siedzibą w Macedonii, Str. Trifun Hadzijanev 7/5-1, 1000 Skopje oraz International Center for New Media z siedzibą w Austrii, Leopoldskronstrasse 30, A-5020 Salzburg

d) ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;

e) podanie jego danych osobowych jest dobrowolne jednakże brak ich podania uniemożliwia jego udział w Konkursie.

17.  opublikowanie przez Organizatora oraz Koordynator projektu na łamach stron internetowych, portali społecznościowych oraz w informacjach medialnych wizerunku uczestnika, oraz imienia i nazwiska uczestnika.

 

§ 6. Informacje dodatkowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.

2. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu.

3. Wszelkie informacje dotyczące Konkursu można uzyskać u Organizatora: Agnieszki Urbaniak, pod numerem telefonu 42 632 27 20 lub pod adresem e-mail: projekty@newtechlodz.com lub na stronie projektu myouth.eu.

4. Regulamin znajduje się na stronie internetowej Organizatora.

 

Data: 2016-05-10
Senior NewTech
EPM
9 newtechorg
10 cyber violence1
11 EEoS
3 logo tak
4 graf
7 Olimpiada
8 Konkurs INT
1 Akademia Seniora
5 Punkt Konsultacyjny
6 You Must